top of page

Nutraceuticals 

A nutraceutical is defined as any substance that is a food or part of a food and provides medical or health benefits, including the prevention and treatment of disease (DeFelice, 1994).

Een product dat voedsel is, of een deel van voedsel en medische of gezondheidsvoordelen heeft, met het voorkomen of behandelen van ziekten inbegrepen. (DeFelice, 1994)

 

bottom of page